Vi har avansert måleutstyr og utfører fuktmåling og evnt avfuktning i nybygg, bolig og næringsbygg.

Det utarbeides etter ønske fra oppdragsgiver full dokumentasjon for alle fuktmålinger og for nybygg utstedes tørt bygg attest.

Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader.

Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfeller er det vanskelig å oppbevare klær,møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannalser. Ulike tiltak vil kunne være aktuelle, og i spesielle områder kan det være gunstig å montere et stasjonært og helautomatisk avfuktingsannlegg for å løse problemet.
Ved behov for nærmere utredning og analyse av kondens/fuktproblematikk benytter vi dataloggere som registrerer fuktnivået og temperaturen over kortere eller lengre tid.

Treverk:

Ved fuktmålinger i tre brukes det forskjellige metoder for dokumentasjon. Vi bruker i all hovedsak måling med elektroder eller pigger som blir slått inn i treverket. Dette gjøres for å få et så nøyaktig resultat over metningsgraden i materialet som mulig.


Betong/mur/leca/tegelstein:

Ved måling i disse materiealene brukes hovedsaklig RF - metoden (RF = relativ luftfuktighet). Denne målemetoden er uavhengig av hvilken betongtype man måler i og er meget godt utprøvd og anerkjent.

Ved bruk av RF - metoden bores et hull i materialet hvor det monteres målehylse og måleprobe.

Vi utfører også enklere indikasjonsmålinger uten boring.

Vi utfører fuktmåling av bolig og næringsbygg i Telemark, Vestfold og Aust-Agder