Trykktesting:


Luftlekkasjer i en bolig kan få alvorlige konsekvenser, så som fukt-, sopp- og råteskader.
Stopper du derimot luftlekkasje, får du redusert energiforbruk på kjøpet – og du sparer penger!

For å påvise om en bolig er så tett som forskriftene ”krever”, kan vi utføre en såkalt lekkasjetallstest.
Dette gjør vi ved hjelp av Minneapolis BlowerDoor.

Minneapolis Blowerdoor er et system som består av en kalibrert vifte som blir plassert i en midlertidig utvendig dørtetting.
Vifta suger ut luft av bygningen, slik at man bygger opp et undertrykk i boligen.
Ved å måle luftmengden som trengs for å opprettholde disse trykkene, vil man få et mål for husets tetthet.
Testen utføres i henhold til NS-EN 13829, bygningens termiske egenskaper.

Det har lenge vært krav til en boligs tetthet, men sjelden blir det utført tetthetskontroller.
Vi kangjøre dette for deg.


En bygning skal være så tett at:

• Effekten av varmeisoleringen ikke skal reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning

• Fukt ikke skal kunne trenge inn og redusere bygningsdelens varmeisolerende evne – eller forringe bygningens levetid

• Inneklimaet ikke påvirkes negativt, og at det ikke oppstår sjenerende trekk.