Fra 1.januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av nye bygg.
Huskontrollen tilbyr uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. 
Det er tiltakshaver (byggherre) som har ansvar for å bestille den uavhengige kontrollen.
Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet, men før overflatematerialer er montert. 
Kontrollerklæring for lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Omfanget av uavhengig kontroll avhenger av hvilken tiltaksklasse tiltaket er plassert i. 
Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der hvor byggefeil utgjør store samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
Plassering i tiltaksklasser avgjøres av kompleksitet, og konsekvenser. Et bygg kan ha ulike deler i ulike tiltaksklasser. 
Direktoratet for byggkvalitet har laget bestemmelser for når det er påkrevd med uavhengig kontroll, og omfanget av disse.

Inndeling og omfang av uavhengig kontroll:
Uavhengig kontroll av: Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3
Våtrom x x
Lufttetthet x x
Konstruksjonssikkerhet x
Geoteknikk x
Brannsikkerhet x
Bygningsfysikk x
Tiltaksklasse 1: Eneboliger, 2-mannsboliger, leiligheter i to etasjer og Fritidsboliger med en eller flere bruksenheter
Tiltaksklasse 2 og 3: leilighetskompleks, flermannsboliger med mer enn to etasjer, kontorbygg og offentlige bygg


Kontrollfunksjonen må gjøres av et uavhengig foretak i alle byggesaker.