Siden er under konstant utvikling, nye svar vil bli lagt til fortløpende. Ta kontakt med Huskontrollen AS om du har noen spørsmål.
Termografi
Hva er termografi?

Termografering er innsamling og analyse av termisk stråling fra ett eller flere objekt. For å få et bilde av denne strålingen benytter man et infrarødt kamera som omdanner strålene til et termogram eller ”varmebilde”. Her vil man se temperaturmønsteret på objektene man retter kamera mot. Og man ser da om ting har en annen temperatur en hva man skulle forvente av et slikt objekt.

Kan hvem som helst termografere?

Det enkle svaret her er Ja.
Alle kan kjøpe et kamera og begynne å termografere. Det finnes ingen krav til utdannelse, kurs eller praksis for å ta betalt oppdrag innen termografi.

Det ikke fullt så enkle svaret er Nei.
For å få frem riktig bilder ved termografering må man ha en del kunnskap om objekters termiske egenskaper, bruk av kamera, analyse av bilder,
samt en god kunnskap om objektene man termograferer.

Hva er fordelene med termografering?

Den viktigste fordelen med termografering kontra bruk av kontakttermometer, er muligheten til å måle temperatur på avstand uten berøring. I tillegg er termografiene todimensjonale slik at man kan se forskjeller i temperatur/ temperaturmønster. Dette kan gi rask og nyttig informasjon som ellers ville være vanskelig å finne. Dagens IR-kamera er lette og funksjonelle, slik at man raskt kan bevege seg fra rom til rom og få en god oversikt over bygget.

Hvorfor er det så store prisforskjeller på termografi?

Først og fremst må man skille mellom seriøse og useriøse aktører. Som i alle andre bransjer finnes begge deler i termografi bransjen, da det ikke finnes noen krav til hvem som kan utføre termografering og trykktesting vil det også her som i andre "ukontrollerte" bransjer finnes mange useriøse aktører. Spør om bedriften du vurderer å bruke har noen form for sertifisering.

Et termografikamera kan koste fra 5000 og opp til flere hundre tusen kroner, og prisen på oppdraget gjenspeiler ofte kvaliteten og prisen på utstyret som brukes.

Det er også stor variasjon på hva man får med i prisen i et termograferings tilbud. Veldig mange setter en kunstig lav pris på et oppdrag, og inkluderer kun et fåtall termogrammer. for så å presse prisen opp med å ta en stykkpris for hvert termogram utover det som er i pristilbudet. Dette gjør at totalprisen blir mye høyere en først antatt.
Huskontrollen AS setter ingen begrensninger til antall termogrammer, men garanterer at alle feil som blir avdekket ved termograferingen blir dokumentert innenfor gitt pris.

Det er også variasjoner i kvaliteten på utført arbeid.
Flere aktører tilbyr termografering uten undertrykk, noe som i bestefall gir et feil inntrykk av bygningen.
Termografering uten undertrykk, evt kombinert med et billig og unøyaktig ir-kamera, vil ikke gi noen fornuftig dokumentasjon av bygget.
Desverre er det mange aktører som utfører termografi på denne måten.

Trykktesting
Hva er trykktesting?

Termografering er innsamling og analyse av termisk stråling fra ett eller flere objekt. For å få et bilde av denne strålingen benytter man et infrarødt kamera som omdanner strålene til et termogram eller ”varmebilde”. Her vil man se temperaturmønsteret på objektene man retter kamera mot. Og man ser da om ting har en annen temperatur en hva man skulle forvente av et slikt objekt.
Har du spørsmål som ikke blir besvart her, ikke nøl med å ta kontakt med Huskontrollen AS, vi besvarer alle dine spørsmål.