Uavhengig Kontroll

Fra 1.januar 2013 ble kravet om uavhengig kontroll gjort gjeldende for nye bygg. Huskontrollen AS tilbyr uavhengig kontroll av boliger i tiltaksklasse 1.

Les Mer

Siste Nytt

10-05-2014 11:24

Huskontrollen AS er nå godkjent for Energirådgiving av Enova.

 
18-02-2014 11:40

Huskontrollen AS har oppgradert FAQ med nye spørsmål og svar.

 
11-12-2013 12:49

Huskontrollen AS har oppgradert og oppdatert websidene. Mye nyttig informasjon er lagt til

 

Termografi

Med godt utstyr og riktig kompetanse, kan vi undersøke om konstruksjonen er velisolert og tett, eller om varmen lekker ut gjennom gulv, vegger eller tak.

Les Mer

Godt Inneklima!

Godt inneklima og riktig temperatur i boligen er viktig for både helse og trivsel. Mangeårig bransjeerfaring, moderne, effektivt utstyr og ansatte med stolthet for yrket, gjør at vi tør kalle oss et sikkert valg når du trenger kontroll og termografi.

Helt Uavhengig

Kundene våre skal kunne stole på at våre rapporter er helt objektive. Huskontrollen AS utfører ingen tiltak, vi har dermed ingen egeninteresse av utfallet av rapporten.

Energirådgivning

En kvalifisert energirådgiver gir deg en plan for hva du kan prioritere når du skal oppgradere boligen. Huskontrollen AS har kvalifisert energirådgiver.

Les Mer

Tegne Tjenester

Huskonrollen As tar mindre tegneoppdrag. Enten det gjelder utarbeidelse av byggetegninger, tilbygg, garasjer eller uthus.

Byggeprosjekt Kontroll

Huskontrollen As hjelper både bedrifter og byggherrer med å holde kontroll på byggeprosjekter. Ved å la Huskontrollen As bistå med kontroll underveis i prosjektet kan byggherren være trygg på at alle deler av bygget er oppført etter gjeldene standarer, og utførende kan spare både tid og penger på reklamasjoner, diskusjoner og irritasjon.